MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS 2024

0

 

Pengawas sekolah merupakan badan kepimpinan tertinggi dalam kalangan murid. Mereka dipilih untuk mewakili peranan guru dalam menegakkan peraturan dan disiplin sekolah. Selain itu, Pengawas Pusat Sumber Sekolah membantu unit Kurikulum meningkatkan pencapaian akademik.

Lembaga Pengawas Sekolah, Pengawas Pusat Sumber, dan Ketua Kelas membentuk badan khidmat sokongan penting kepada pentadbiran sekolah. Mereka memastikan kelancaran peraturan dan pengurusan sekolah.

Untuk memastikan keberkesanan tugas, para pemimpin pelajar ini perlu diiktiraf dan diberi watikah pelantikan, serta diisytiharkan kepada seluruh warga sekolah. Pengiktirafan ini bertujuan meningkatkan komitmen para pemimpin pelajar, memupuk rasa hormat murid lain terhadap tugas mereka, dan memberi pengiktirafan rasmi atas pelantikan tersebut.

Majlis watikah pelantikan diadakan untuk membentuk pemimpin yang berwibawa dan berketerampilan. Ia juga bertujuan memberi penghargaan atas sumbangan mereka dalam membantu pengurusan sekolah, serta memperkenalkan barisan pemimpin baharu kepada murid-murid lain.

Melalui pengiktirafan ini, diharapkan para pemimpin pelajar akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih komited dan berkesan. Peranan mereka sebagai pembantu pentadbiran sekolah amat penting dalam memastikan suasana pembelajaran yang kondusif dan teratur.

Kesimpulannya, pengiktirafan dan pelantikan rasmi pemimpin pelajar bukan sahaja meningkatkan prestasi mereka, tetapi juga menyumbang kepada kecekapan pengurusan sekolah secara keseluruhan. Ini seterusnya akan mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih dinamik dan produktif untuk semua warga sekolah.

 About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *